“สนับสนุนปฏิบัติการดับไฟป่าและฝุ่นควันที่ดอยสุเทพ-ปุย”

22 เมษายน พ.ศ. 2563 : (เชียงใหม่) สถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นควันที่รุนแรงในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยในปีนี้ จะทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งและภัยธรรมชาติ มลพิษทางอากาศที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินกว่ามาตรฐานกำหนด (ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) มีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจของสิ่งมีชีวิต สัตว์ป่าจำนวนมากต้องอพยพหนีตายจากควันไฟและไฟป่า รัฐฯต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ชุดปฏิบัติพิเศษเหยี่ยวไฟ ชุดเสือไฟ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เข้าร่วมปฏิบัติการลาดตระเวน เฝ้าระวังและดับไฟป่า รถบรรทุกน้ำดับเพลิง เฮลิคอปเตอร์จากโครงการฝนหลวง กองทัพบก และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถูกนำมาช่วยบินทิ้งน้ำดับไฟป่าบริเวณหน้าผา เหวลึก และภาคพื้นดินที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ เจ้าหน้าที่รัฐและอาสาสมัครต้องบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากการถูกไฟป่าคลอก ที่สำคัญคือกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเนื่องจากภาคเหนือของประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่หลากหลายรอให้นักท่องเที่ยวมาผจญภัย และได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จนติดอันดับต้นๆ ของประเทศที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือน

Fire Prevention Support in Doi Pui

ในสถานการณ์เช่นนี้ ทำให้เราเห็นถึงการตื่นตัวตัวของคนไทย และชาวต่างชาติที่ลุกขึ้นมาร่วมมือกับภาครัฐในการจัดการปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มร่มบิน โดรนอาสา มอเตอร์ไซต์วิบาก ทีมออฟโรด อาสาสมัคร และชาวบ้านที่มาร่วมทำแนวกันไฟ สังเกตการณ์ พร้อมแจ้งพิกัดจุดที่เกิดไฟไหม้ และรายงานให้เจ้าหน้าที่รัฐทราบเพื่อเข้าไปดับไฟได้ทันท่วงที สื่อที่รายงานข่าวอย่างฉับไว พร้อมช่วยประชาสัมพันธ์ขอรับการสนับสนุนสิ่งของ และอุปกรณ์ในการดับไฟป่า เช่น คราด เครื่องเป่าใบไม้ อาหารและเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ฯ จนสถานการณ์คลี่คลาย

บริษัท ไทย อีโค โซลูชั่นส์ จำกัด พร้อมจะเป็นอีกหนึ่งพลังในการสนับสนุนภาครัฐ ชุมชน และอาสาสมัครในการดูแลและอนุรักษ์ผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนต่อไป สนใจร่วมสนับสนุนกิจกรรมกับเรา