โครงการ “คืนผืนป่าสู่ดอยสุเทพ”

โครงการ “คืนผืนป่าสู่ดอยสุเทพ”

พิมได้ติดตามข่าวไฟไหม้ป่าโดยเฉพาะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ทางทีวี และโซเชียลมีเดีย ทำให้รู้ว่ามีไฟไหม้ป่าเสียหายมากมาย สัตว์ป่าบาดเจ็บ หนีตายจากควันไฟและไฟไหม้ บ้างก็พลัดหลงจากฝูง เห็นแล้วรู้สึกสงสารจับใจ...