โครงการ “คืนผืนป่าสู่ดอยสุเทพ”

โครงการ “คืนผืนป่าสู่ดอยสุเทพ”

พิมได้ติดตามข่าวไฟไหม้ป่าโดยเฉพาะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ทางทีวี และโซเชียลมีเดีย ทำให้รู้ว่ามีไฟไหม้ป่าเสียหายมากมาย สัตว์ป่าบาดเจ็บ หนีตายจากควันไฟและไฟไหม้ บ้างก็พลัดหลงจากฝูง เห็นแล้วรู้สึกสงสารจับใจ...
Tree Planting in Doi Suthep-Pui National Park

Tree Planting in Doi Suthep-Pui National Park

As has been well documented, hundreds of rai of forest was destroyed in forest fires during the 2020 dry season in Chiang Mai province.  Staff of the National Park risked their lives to minimize damage and to prevent further fires but despite this substantial damage...
Fire Prevention in Doi Suthep-Pui National Park

Fire Prevention in Doi Suthep-Pui National Park

“สนับสนุนปฏิบัติการดับไฟป่าและฝุ่นควันที่ดอยสุเทพ-ปุย” 22 เมษายน พ.ศ. 2563 : (เชียงใหม่) สถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นควันที่รุนแรงในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยในปีนี้ จะทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งและภัยธรรมชาติ มลพิษทางอากาศที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM...
Lanna Language Litter Picking Project

Lanna Language Litter Picking Project

On February 29th 2020, Lanna Language School with support from Thai Eco Solutions hosted a litter picking and education event in the mountain village of Ban Khun Chan Khian, located within Doi Suthep-Pui National Park.  The event was a big success and welcomed both...
Childrens Day Event

Childrens Day Event

What is Children’s Day? January 11th 2020 marked Children’s Day in Thailand, or ‘waan dek (วันเด็กแห่งชาติ) in Thai language – a day that celebrates family togetherness the aim of which is to firstly to promote mutual exchange and understanding...